ΑΓΓΛΙΚΑ

Δημιουργήσαμε εξειδικευμένα προγράμματα που δίνουν στους σπουδαστές μας όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να καταστήσουν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα τους σε όλους τους τομείς έχοντας σχεδιάσει ειδικά κάθε πρόγραμμα για την επίτευξη αυτού του στόχου σε συνεργασία με ειδικά κέντρα Αγγλίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε τμήματα ενηλίκων - γίνεται ευχάριστη και ουσιαστική διαδικασία με πραγματική χρήση της γλώσσας στην ζωή των ενήλικων μαθητών μας, στην εργασία τους, στην ακαδημαϊκή τους πορεία και γενικότερη πρόοδο και όλο αυτό μέσω υπέρ-ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που καταλήγει σε επίσημη μοριοδοτούμενη πιστοποίηση γνώσεων κ επιπέδου της Αγγλικής, με άριστα αποτελέσματα τα οποία ενισχύουν κ υποστηρίζουν το βραβείο, τη μεθοδολογία και την εκπαιδευτική μας φιλοσοφία.

Έχουμε βραβευτεί από τα Education Leaders Awards, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως ο πλέον σημαντικός στην εκπαίδευση με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, τόσο των διδασκόμενων όσο και των διδασκόντων. Στα βραβεία συμμετέχουν και παρουσιάζονται εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, που αξιολογούνται και επιβραβεύονται από την Κριτική Επιτροπή, την οποία συνθέτουν εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων. Το βραβείο μας αφορά στην κατηγορία: Καινοτομία στην Διδασκαλία καθώς έχουμε δημιουργήσει και ακολουθούμε μία καινοτόμο διδακτική μέθοδο για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας προσφέροντας νέα οπτική και αύρα στην ξενόγλωσση παιδεία.