ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Επίσης πάντα σε συνεργασία με το New York Language Center, Νέα Υόρκη – ΗΠΑ είμαστε υπεύθυνοι για την προετοιμασία των υποψηφίων καθώς επίσης και για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αποστολή σπουδαστών σε πανεπιστήμια της Αμερικής της επιλογής τους ανάλογα με την ειδικότητα και τις προσωπικές τους ακαδημαϊκές ικανότητες και μελλοντικές επαγγελματικές φιλοδοξίες.