Δημιουργική Γραφή

Δημιουργική Γραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διεύρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης μέσω του λόγου. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά.