Βασικές Αρχές σε θέματα Digital Marketing

Βασικές Αρχές σε θέματα Digital Marketing

Στα πλαίσια των επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουμε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την συνεργασία μας με την κ. Ελένη Παπαδόγιαννη κ Νίκο Ζιώζα, ιδρυτές της εταιρίας Zonepage, με στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικά αλλά χρήσιμα εφόδια ώστε να αναπτύξουν την επιχείρηση τους μέσω των εργαλείων που προσφέρονται από τους ειδικούς στο Digital Marketing. Απευθυνόμαστε σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες για το πως μπορούν να ωφεληθούν από το Digital Marketing.