ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Σε συνεργασία με τον εξεταστικό φορέα πιστοποίησης UNICERT προσφέρουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα μαθημάτων & πιστοποιήσεων πληροφορικής που αφορούν σε

 • εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό μας Κέντρο, στο Σύνταγμα ή και
 • σε Εκπαίδευση στο χώρο του κάθε μαθητή – υποψηφίου μέσω ELearning.

Οι συμμετέχοντες έχουν επιλογή μεταξύ των:

 • τριών (3) ή των έξι (6) ενοτήτων βασικού επιπέδου (3 = Microsoft Word – Microsoft Excel – Internet Explorer & Microsoft Outlook), (6= Microsoft Powerpoint – Microsoft Windows – Microsoft Access)
 • ή των Τέσσαρων (4) ενοτήτων Προχωρημένου επιπέδου (Microsoft Word – Microsoft Excel – Microsoft Powerpoint – Microsoft Access)

και το κάθε πακέτο περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα προετοιμασίας 40, 80 κ 100 ωρών αντίστοιχα χωρίς ημερολογιακό περιορισμό καθώς και
 • Δωρεάν τεστ προετοιμασίας.

Αναφορικά με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μέσω E-learning προσφέρουμε:

 • 1. Το Βασικό
 • 2. Το Πλήρες και
 • 3. Το Πρόσθετο Πακέτο

Το κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα προετοιμασίας για όλες τις πιστοποιήσεις.
 • Ενώ το υλικό προετοιμασίας περιέχει βίντεο μαθημάτων, τεστ μαθημάτων, και επαναληπτικά τεστ.